eJustice

LATEST DECISIONS IN THE PLATFORM

See all

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Case number:P.nr. 839/12

Initiation Date of the Procedures:2012-08-13

Date of the decision:2017-11-29

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Law code:

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Case number:PKR.nr. 142/15

Initiation Date of the Procedures:2015-03-16

Date of the decision:2017-11-30

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Law code:

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Case number:PKR.nr.563/15

Initiation Date of the Procedures:2015-10-01

Date of the decision:2017-12-12

Gjykatësi/ja:Shadije Gerguri

Law code:

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë

Departamenti i përgjithshëm,

Case number:P.nr.789/2012

Initiation Date of the Procedures:2012-07-04

Date of the decision:2016-09-20

Gjykatësi/ja:Gazmend Bahtiri

Law code:

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Administrative,

Case number:A.nr.1546/2016

Initiation Date of the Procedures:2014-01-28

Date of the decision:2017-03-28

Gjykatësi/ja:Hajriz Hoti

Law code:

Court Hearings

18 January 2021

 • Case number

 • Act / Contested Object

 • Date/Ora

 • Judge

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Today there is no sessions

Latest Infographics

See all