eJustice

VENDIMET E FUNDIT NË PLATFORMË

Shih te gjitha

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:PKR.nr.450/16

Data e inicimit të procedurës:2016-07-28

Data e Vendimit:2017-11-09

Gjykatësi/ja:Valbona Musliu Selimaj

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit: PKR.nr.82/13

Data e inicimit të procedurës:2011-08-31

Data e Vendimit:2017-06-21

Gjykatësi/ja:Valbona Musliu Selimaj

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:28.08.2013

Data e inicimit të procedurës:2018-05-21

Data e Vendimit:2017-07-28

Gjykatësi/ja:Lumnije Krasniqi

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr.1630/14

Data e inicimit të procedurës:2014-07-22

Data e Vendimit:2017-08-03

Gjykatësi/ja:Lumnije Krasniqi

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr.415/2017

Data e inicimit të procedurës:2017-01-30

Data e Vendimit:2017-09-11

Gjykatësi/ja:Lumnije Krasniqi

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Seancat dëgjimore

26 May 2018

 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Sot nuk ka orar të gjykimeve

INFOGRAFIKET E FUNDIT

Shih te gjitha