eJustice

VENDIMET E FUNDIT NË PLATFORMË

Shih te gjitha

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr 2512/14

Data e inicimit të procedurës:2014-11-17

Data e Vendimit:2017-01-11

Gjykatësi/ja:Rrustem Begolli

Baza ligjore:

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:PKR.nr.473/16

Data e inicimit të procedurës:2016-08-12

Data e Vendimit:2017-04-25

Gjykatësi/ja:Valbona Musliu Selimaj

Baza ligjore:

Gjykata e Apelit

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:241/17

Data e inicimit të procedurës:

Data e Vendimit:2017-06-12

Gjykatësi/ja:Abdullah Ahmeti

Baza ligjore:,KPPK,KPRK

Gjykata e Apelit

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:PAKR.nr.300/2017

Data e inicimit të procedurës:2017-05-10

Data e Vendimit:2017-05-10

Gjykatësi/ja:Driton Muharremi

Baza ligjore:KPRK,KPPRK

Gjykata Themelore Gjakovë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit: C. nr. 111/16

Data e inicimit të procedurës:

Data e Vendimit:2016-10-11

Gjykatësi/ja:Afijete Sada-Gllogjani

Baza ligjore:LK

Seancat dëgjimore

22 January 2018

 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Sot nuk ka orar të gjykimeve

INFOGRAFIKET E FUNDIT

Shih te gjitha