eJustice

VENDIMET E FUNDIT NË PLATFORMË

Shih te gjitha

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Ekonomike,

Numri i rastit:III.Ek.nr.168/16

Data e inicimit të procedurës:2016-03-11

Data e Vendimit:2017-05-29

Gjykatësi/ja:Franciska Zhitia-Ymeri

Baza ligjore:LPK

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Administrative,

Numri i rastit:A.nr.188/2016

Data e inicimit të procedurës:2016-02-04

Data e Vendimit:2017-09-12

Gjykatësi/ja:Hajriz Hoti

Baza ligjore:LPA,LKP

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Ekonomike,

Numri i rastit:III.C.nr.378/2014

Data e inicimit të procedurës:2011-06-27

Data e Vendimit:2015-08-10

Gjykatësi/ja:Franciska Zhitia-Ymeri

Baza ligjore:LPK,LMD

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Ekonomike,

Numri i rastit:III.C.nr.547/2013

Data e inicimit të procedurës:2009-12-24

Data e Vendimit:2015-11-12

Gjykatësi/ja:Franciska Zhitia-Ymeri

Baza ligjore:LPK,LMD

Gjykata Themelore në Prishtinë

Departamenti për Çështje Ekonomike,

Numri i rastit:III.C.nr.443/14

Data e inicimit të procedurës:2014-08-14

Data e Vendimit:2015-09-18

Gjykatësi/ja:Franciska Zhitia-Ymeri

Baza ligjore:LPK,LMD

Seancat dëgjimore

19 March 2018

 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Sot nuk ka orar të gjykimeve

INFOGRAFIKET E FUNDIT

Shih te gjitha